vrijdag 13 januari 2017

New years resolutions? A word instead!


Wat ik mijn hele leven ieder jaar doe, en velen met mij, is goede voornemens bedenken voor het nieuwe jaar. Dat voelt altijd fijn, zo'n nieuw jaar waarin alles beter zal worden en ik alles goed zal doen en mijn goede voornemens allemaal vol zal houden. Duh....not dus. Komt dit je bekend voor? Lees dan even verder. Hier is een openbaring, voor mij was het dat althans.

What I have done my whole life every year, and lots of people also do it, is making new years resolutions. It always feels good, a new year and everything will be better and I will do everything right and I will of course stick with my resolutions. Yeh....I wish. Does this sound familiar? Keep on reading. Here is a revelation, or for me it was anyway.
Ik heb op verschillende blogs gelezen dat mensen niet aan goede voornemens doen, maar een WOORD kiezen voor het nieuwe jaar. Dus als je bijvoorbeeld een heel druk 2016 achter de rug hebt en je wilt graag rust, dan zou je het woord "rust" of  "kalm" voor 2017 kunnen kiezen. Of als je je leven saai vindt en je meer zou willen meemaken, zou je "avontuur" of  "ontdekken" kunnen kiezen. Of als je geen maat weet te houden met van alles, zou je "wilskracht" kunnen kiezen. Snappie?

On several blogs I read that people don't do resolutions, but choose a WORD for the new year. So for example if you had a very busy 2016, you could pick the word "calm" or "quiet". Or when you find your life a kind of boring you could choose "adventure" or "explore". Or if you have a hard time controling yourself, you could pick "willpower". Got it?
Ik heb hierover nagedacht en ik vind het toch zó'n goed idee! Met gewone voornemens faal je uiteindelijk altijd. Niemand houdt het vol. Met een woord kun je niet falen. De druk is eraf. En dat voelt als een verademing.

I have thought about this and this really resonates with me. New years resolutions in the end always fail. Nobody sticks to them. You cannot fail with a word. The pressure is off. It feels as a big relieve.
Mijn woord voor 2017 is ACCEPTEREN. Dat kan ik op allerlei vlakken in mijn leven inzetten. Accepteren dat ik nooit meer maatje 38 zal hebben. (oké, nooit meer maatje 40 ook vrees ik) Accepteren dat het op het werk niet altijd zo gaat als ik denk dat het beste is. Accepteren dat het huwelijk helemaal niet op die romcoms lijkt. ( ik zeg nog zo dat hij op moet letten, maar hij kijkt liever honkbal) Accepteren dat ik nog steeds niet iedere week hier op mijn blog schrijf. Accepteren dat ik me ook nog steeds niet verdiept heb in mijn camera. Accepteren dat mijn zoon op een motor door Vietnam rijdt. ( wat is er mis met de bus?!)

My word for 2017 is ACCEPT. I can use it in all kinds of area's in my life. Accept I will never fit size small anymore. ( oké, maybe also size medium not even) Accept things at work aren't always going the way I think is best. Accept marriage is not like those romcoms at all. ( I told him to pay attention, but he rather watches baseball) Accept I don't write here on my blog every week. Accept I still didn't figure out everything about my camera. Accept my son is driving a motorcycle through Vietnam. ( what's wrong with taking the bus?!)Het resultaat bij mij van dat woord, is dat ik er veel meer mee bezig ben op een positieve manier dan ik zou zijn met goede voornemens. Dan zou ik me nu allang schuldig voelen dat ik weer niet naar de sportschool ben gegaan en weer niet geblogd heb en......je snapt hem. Nu denk ik als ik me ergens aan irriteer; accepteren Peet, laat gaan, denk aan je woord. En het werkt. Halleluja!

The thing with that word for me is, that it is on my mind more in a positive way than new years resolutios would be. By now I would have felt so quilty already for not going to the gym and not having blogged again and.....you get it. Now when I get frustrated with something I think; accept it Peet, let go, remember your word. And it works. Halleluja!Ik heb best een poosje nagedacht over welk woord het nou moest worden en ik heb de 5-daagse email cursus gebruikt van dit blog: susannahconway.com. Het is gratis en zij doet dit met een woord al jaren en ze heeft een mini cursus ontwikkeld om je te helpen jouw woord te vinden. Ik heb niet alles gedaan, maar eruit gepikt wat mij hielp. Misschien heb je er ook wat aan. Mocht je ook een woord gaan kiezen, zou ik het erg leuk vinden als je iets bij de opmerkingen schrijft onderaan hier. En als je mij geen berichtje onderaan wilt sturen, zal ik dat ACCEPTEREN!

For I while I thought about which word it had to be and I did a 5-day email course on this blog: 
susannahconway.com . It is for free and she has been doing this with a word for a long time already and developed a mini course for you to find your word. I didn't use everything, but picked what was usefull for me. Maybe it will help you as well. When you are really going to pick a word, I would love to hear from you on the comments, below. And if you don't want to leave me a message, I will ACCEPT that!

vrijdag 23 december 2016

Would you like some christmas inspiration?

En toen was het alweer het einde van het jaar. Zo snel als dat altijd gaat, of lijkt te gaan.
Het kerstfeest.......wat voor veel mensen een fijn samenzijn met de familie en vrienden is, is voor andere gezinnen nu een ramp. Als ik kijk wat er in de wereld gebeurt, vraag ik me af hoe die mensen verder moeten. Zoveel leed en wanneer eindigt het? Nooit, is helaas het antwoord. Soms denk ik, konden we maar met een groep vredelievende mensen ergens apart gaan wonen en ons afsluiten voor alle ellende. Ons eigen paradijs creëren.

And then there is the end of the year again. As fast as it always goes, or seems to go.
Christmas.....what should be a pleasant get together with friends and family, is a disaster for many people in the world now. When I look at what is happening right now, I wonder how those people have to move on. So much suffering and when will it end? Never, is unfortunally the asnwer. Sometimes I wish, that we could go live somewhere peacefull with a mind liked group. And hide from all the misery, create our own paradise.
Dus lieve mensen, maak het fijn in je huis, zorg voor lekker eten, omhels de mensen waar je van houdt en tel je zegeningen.

So dear everybody, make your house comfortable, have good food, hug the people you love and count your blessings.
Luister naar dominee Petra.

Listen to referend Petra.
Oké, tijd voor gezelligheid! De planten moesten weg bij de erker ivm de kerstboom en ze staan op de tafel, wat ik eigenlijk wel leuk vind. Ik ben gek op planten met grote bladeren en die hele botanische sfeer die je overal ziet tegenwoordig.

Oké, time for cozyness! The plants had to move away from the baywindow because of the christmas tree, but I kind of like it. I love plants with big leaves and the whole botanical style you see everywhere these days.
Dit boek heb ik ooit in Londen in the Kew Gardens gekocht en het is geschreven door een vrouw die in een bloemenwinkel werkt en hier schrijft ze over die winkel vlak voor kerst. Ontzettend leuk en ik lees het ieder jaar weer.

I bought this book years ago in London in the Kew Gardens and it is written by a lady who works in a flowershop. She writes about the days before christmas in the flowershop. Very nice and I read it every year.
Een beetje kitsch mag met kerst hoor.

A little kitsch is fine at christmas time.
Nee hè! De site waarbij ik de foto's bewerkte, is opeens betalend geworden en nu zit ik bij een andere. Niet de bedoeling dat die dikke zwarte randen eromheen zitten zeg! Geen zin om het uit te zoeken hoor. Pffff.....

Oh no! The site where I worked on the pictures has becoming a paying site, so I switched to another. But I didn't want those fat black edges on them! No energy to figure it out now. Pfffff.....
Dit teiltje had ik gekocht bij Loods 5 voor de kerstboom. Paste de standaard er niet in! Potverdorie. Gelukkig had Joyce een grotere teil in de tuin voor me te leen, waar nu de boom in staat.

This old sinc tub I had bought for the tree. Then the stand didn't fit in there! Darn it. Luckily Joyce had a bigger tub in her garden for me to borrow and the tree is in there now.
Dit mini boompje staat in de keuken in de vensterbank.

This tiny tree in in the kitchen windowsill.

Ik heb veel belletjes kransen. Ze maken een leuk geluid als je de deur open doet.

I have a lot of little bells wreaths. I like the sound when you open the door.

Een doorkijkje vanuit de hal naar de kamer.

A peek from the hallway to the livingroom.

Lieve allemaal, ik wens jullie gezellige kerstdagen met lekker eten en drinken en de mensen waar je van houdt om je heen. Maak er wat moois van. X

Dear all, I wish you a merry christmas with nice food and drinks and the people you love, surrounding you. Enjoy. X

Pagina's

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...